Kim Thoa (Hoa Hậu)
Tình Thắm Ngày Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Lại Nhớ Người Yêu Kim Thoa (Hoa Hậu)
Lời Ru Của Đất Kim Thoa (Hoa Hậu)
Khúc Ca Ngày Mùa Kim Thoa (Hoa Hậu)
Tâm Sự Nàng Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Chuyến Đò Không Em Huy Thái - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Hạ Thương Kim Thoa (Hoa Hậu)
Nối Lại Tình Xưa Kim Thoa (Hoa Hậu)
Nhớ Người Yêu Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Tình Thắm Duyên Quê Kim Thoa (Hoa Hậu)
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Kim Thoa (Hoa Hậu)
Nhành Mai Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Giọng Ca Dĩ Vãng Kim Thoa (Hoa Hậu)
Cánh Thiệp Đầu Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Chiều Cuối Tuần Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)