Dương Hồng Loan
Hỏi Nàng Xuân Dương Hồng Loan
Hoa Tím Ngày Xưa Dương Hồng Loan
Hoa Tím Lục Bình Dương Hồng Loan
Hoa Đào Năm Trước Dương Hồng Loan
Em Đi Trên Cỏ Non Dương Hồng Loan
Duyên Kiếp Dương Hồng Loan - Hữu Khương
Đừng Nói Xa Nhau Dương Hồng Loan
Đợi Tôi Về Dương Hồng Loan
Đôi Ngã Chia Ly Dương Hồng Loan - Khang Chấn Thi
Nuốt Lệ Làm Vui Dương Hồng Loan - Phi Bằng
Ông Nội Ơi Nhiều ca sĩ
Những Trái Tim Hồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Nhớ Người Xưa Dương Hồng Loan
Mưa Rừng Dương Hồng Loan
Mưa Buồn Nhớ Anh Dương Hồng Loan