Dương Hồng Loan
Tình Vội Chia Ly Duy Trường - Dương Hồng Loan
Tình Dã Tràng Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Tình Cây Mía Lau Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Tiễn Người Đi Dương Hồng Loan
Tình Ấm Chiều Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Sa Mưa Giông Dương Hồng Loan
Giọt Lệ Đài Trang Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
LK Như Một Cơn Mê Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Liên Khúc Đính Ước Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
LK Chúc Xuân Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Lệ Đời Remix Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Kiếp Hoa Phai Dương Hồng Loan
Hương Tóc Mạ Non Lê Sang - Dương Hồng Loan
Hương Sầu Riêng Muộn Lê Sang - Dương Hồng Loan