Đăng Nguyên
Liên Khúc Ai Cho Tôi Tình Yêu Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Chuyện Tình Nghèo Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Liên Khúc Tuổi Học Trò Đăng Nguyên - Thanh Linh
LK Vòng Tay Nào Cho Em Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên
LK Mưa Rừng Đăng Nguyên
LK Nửa Đêm Ngoài Phố Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
LK Thân Phận Đăng Nguyên
LK Thói Đời Nhiều Ca Sĩ - Đăng Nguyên
LK Nghèo 2 Nhiều ca sĩ
LK Những Lời Này Cho Em Anh Thư - Đăng Nguyên
LK Tâm Sự Nàng Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên
LK Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Phước Lộc - Đăng Nguyên