Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Tình Trắng (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Tình Dã Tràng (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Bà Bảy Bán Bánh Bèo (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Yêu Cái Mặn Mà (Beat) Dương Hồng Loan
Trên Đồng Lúa Vàng (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Tình Trắng (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Tình Lúa Duyên Trăng (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Tình Dã Tràng (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Sầu Tím Thiệp Hồng (Beat) Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đẹp Mối Duyên Quê (Beat) Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chuyến Đò Không Em (Beat) Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Ân Tình Phú Tân (Beat) Dương Hồng Loan
Thoáng Giấc Mơ Qua Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03