Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Đâu Ngờ Tình Dang Dở Dương Hồng Loan
Đà Lạt Hoàng Hôn Dương Hồng Loan
Con Đường Xưa Em Đi Dương Hồng Loan - Hữu Khương
Chờ Nhau Cuối Con Đường Dương Hồng Loan - Hữu Khương
Bến Duyên Lành Dương Hồng Loan
Áo Mới Cà Mau Dương Hồng Loan
Đường Tình Đôi Ngả Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Bông Ô Môi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Đính Ước Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Chim Trắng Mồ Côi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Tình Yêu Hoa Bướm Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Con Đường Xưa Em Đi Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan