Lê Sang - Dương Hồng Loan
Hẹn Câu Đá Vàng Mỹ Hạnh - Lê Sang
Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Đoàn Minh - Dương Hồng Loan
Yêu Người Chung Vách Lê Sang - Dương Hồng Loan
Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Yêu Cái Mặn Mà Lê Sang - Dương Hồng Loan
Vùng Lá Me Bay Dương Hồng Loan
Út Điệu Dương Hồng Loan
Xuân Đẹp Làm Sao Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Qua Cầu Cửa Đại Lê Sang - Dương Hồng Loan
Tuyết Lạnh Dương Hồng Loan - Hữu Khương
Trăng Về Thôn Dã Dương Hồng Loan
Trai Tài Gái Sắc (Remix) Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan