Nhạc Trữ Tình
Nội Tôi Nguyễn Linh
Duyên Kiếp Fony Trung - Bảo Sơn
Bến Duyên Lành Lưu Ánh Loan
Xuân đẹp làm sao Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Cho Vừa Lòng Em Dương Đình Trí - Nguyễn Thiên Kim
Em gái miền Tây Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Có Bao Giờ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đoạn Tuyệt Ân Thiên Vỹ
Tình chấp nhận Phương Trang
Tình Đời Hồng Nhung - Đức Kim
Mưa Qua Phố Vắng Hồng Nhung - Đức Kim