Nhạc Trữ Tình
Đôi mắt người xưa Đàm Vĩnh Thanh
Tình đầu tình cuối Khánh Du - Quý Bình
Chuyện tình quê Nguyên Vũ - Bích Thảo
Hương tình cũ Lương Tấn Đạt
Nhành Dương Cứu Khổ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Đàn Tranh Mạ Đăng Thuật
Đón Xuân Linh Mục Quang Lâm
Về quê em hát Trường Sơn
Câu Kinh Buồn Bảo Nguyên
Ba Tôi Trương Phi Hùng
Tình Mẹ Long Hồ