Nhạc Trữ Tình
Ước Hẹn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Trả Lại Thời Gian Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
LK Đêm Giao Thừa Trần Thu Thảo
Lk Thà trắng thà đen Huỳnh Tuấn Sang
Bạc Trắng Lửa Hồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cánh Hồng Phai Trần Xuân
Miền Tây Quê Tôi Lâm Chấn Kiệt