Nhạc Trữ Tình
Lại Nhớ Người Yêu Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Hình Ảnh Người Em Không Đợi Tuấn Anh - Thi Phượng
Mấy Nhịp Cầu Tre Đan Phương - Như Nguyệt
Tình Yêu Cách Trở Hoàng Minh Thắng
Bạc Trắng Lửa Hồng Huỳnh Nhật Huy
Màu xác phượng rơi Trương Phi Hùng
Yêu Thầm Huỳnh Nhật Huy
Dấu Chân Kỷ Niệm Tuấn Quang - Bảo Vân