Nhạc Trữ Tình
Cảm Ơn Mùa Xuân Beat Thanh Lan - Nguyễn Lê Ngọc Báu
Người Giàu Cũng Điên Giang Trường - Ngọc Khang
Lối Cũ Tình Xưa Đông Nguyễn
Yêu Thầm Huỳnh Nhật Huy
Ăn Năn Trường Sơn - Kim Thư
Biển Nhớ Lệ Quyên
Hái Trộm Hoa Rừng Ngô Quốc Linh - Như Nguyệt
Tư Rô Năm Súng Yến Ly - Lâm Quang Long
Mưa Rừng Đăng Nguyên
Em Mơ Hoài Phương
Tơ Tằm Hồng Quyên