Nhạc Trữ Tình
Hai Phương Trời Một Nỗi Nhớ Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Em Đi Hoàng Mai Trang
Ngọn Trúc Đào Bảo Nguyên
Chúa Và Con Linh Mục Quang Lâm
Nỗi Nhớ Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Lời Con Xin Chúa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Anh Còn Nợ Em Tô Huân Vũ
Lòng mẹ Trịnh Mười