Nhạc Trữ Tình
Thương Em Gái Quê Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Biển Tình Mai Yến Chi
Xuân tình Hữu Thọ - Mai Yến Chi
Chùa tôi Hữu Thọ
Xuân quê tôi Hữu Thọ - Mai Yến Chi
Đắp Mộ Cuộc Tình Dương Minh Tuấn