Nhạc Trữ Tình
Nỗi lòng cô Thắm VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
Bước Ngài Đi Qua Linh Mục Quang Lâm
Tình ca đã qua 12 Nguyễn Đình Chương
Sao Rơi Trên Biển Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Bà Năm Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thói Đời Cẩm Loan
Giận Mà Thương Quốc Quốc - NSUT Tố Nga