Nhạc Trữ Tình
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Chế Tuấn
Thói Đời Tuấn Vỹ - Chế Tuấn
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên
Lệ đời remix Lưu Chí Vỹ
Đò Ơi Khang Lê - Lưu Ánh Loan