Nhạc Trữ Tình
Hai Đứa Giận Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Bến Xưa Hồng Hạnh
Tình Yêu Thiên Chúa. Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
Tình bạc Hoàng Kim Long
Qua Lối Nhỏ Hương Ngọc Vân
Xa Quê Nhớ Nội Dương Nghi Đình
Mưa Rừng Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Mấy Nhịp Cầu Tre Trường Sơn - Kim Thư
Mùa xuân đầu tiên Huỳnh Tuấn Linh
Vòng Tay Lỡ Làng Lâm Hoàng Nghĩa