Nhạc Trữ Tình
Đập Vỡ Cây Đàn Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Con Đường Mang Tên Em Hương Ngọc Vân
Thói đời Lâm Bảo Phi
Đêm đầy sao rơi Hoàng Hải Đăng
Hương Tóc Mạ Non Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Hờn Trách Con Đò Ngô Quốc Linh
Sao Em Vô Tình Bảo Trung
Giận Mà Thương Ngọc Ký - Hồng Liên
Tết Sang Bé Thoại Nghi