Nhạc Trữ Tình
Diễm Xưa Đàm Vĩnh Hưng
Mãi Là Mẹ Hiền Linh Mục Quang Lâm
LK Khung Trời Ngày Xưa Đan Trường - Cẩm Ly
Tiếng Chuông Ngân Linh Mục Quang Lâm
Cha Tôi Lê Sang
Giọt Lệ Đài Trang Đàm Vĩnh Hưng - Hoài Lâm
Con Nợ Mẹ Lâm Nhật Thanh
Sa mưa giông Hữu Thọ