Nhạc Trữ Tình
Về Quê Phương Thanh
Cafe miệt vườn Nguyễn Đoàn - Quỳnh Dung
Phận Làm Con 400 nghe si
Xuân Hồng Ân Nguyễn Hồng Ân
Nhớ Người Yêu Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Đoản xuân ca Bích Phượng - VŨ HẢI
Hoa Đời Dâng Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Có duyên không nợ Lương Gia Huy
Hai Mùa Noel Hương Ngọc Vân