Nhạc Trữ Tình
Đi cày Kim Tử Long - Tài Linh
Thói Đời Lương Thế Minh
Ngại Ngùng Ngô Quốc Linh
Nghĩa Trăm Năm Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
Thước Đo Do Tiền Giang Trường
Duyên Kiếp Lỡ Làng Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Con Thuyền Không Bến Đàm Vĩnh Hưng
Tình Chết Theo Mùa Đông Đan Nguyên Bí Ẩn
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Vỹ Phúc