Nhạc Trữ Tình
Bằng Lòng Đi Em HamLet Trương
Nếu Ai Có Hỏi Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Không Phải Tại Chúng Mình Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Hành trình trên đất phù sa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Tiền Trong Kiếp Đời Trương Phi Hùng
Xa Nhà Duy Minh
Kẻ Đau Tình Mạnh Quỳnh
Tình Như Mây Khói Âu Thiên Dzũ
Tôi vẫn nhớ Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Đoản Xuân Ca Hiền Trang - Phú Qúy