Nhạc Trữ Tình
Cuốn theo chiều gió Chung Tử Lưu - Khả Tú
Tình lúa duyên trăng Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Muộn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Kiếp Đam Mê. Lưu Chí Vỹ
Lá Thư Cuối Cùng Đoàn Việt Phương
Hai Vì Sao Lạc Tina Ngọc Nữ
Hoa Từ Bi Thanh Cường