Nhạc Trữ Tình
Có Buồn Nào Buồn Hơn Đoàn Minh - Khưu Huy Vũ
Giã từ Phong Thái Phương - Châu Kim Kha
Áo Mới Cà Mau Bé Phạm Anh Thư
Thương Quá Việt Nam Vương Đại Thành
Tinh Doi Xa Co Dương Thái Hùng
Bông mua tím Ý Hương - Duy Vũ
Xin Lam Nguoi Xa La Dương Ngọc Thái
Ngày Em Đi Dan Phong
Thương Về Miền Đất Lạnh Lê Sang - Pham Minh Thuan
Bài Không Tên Số 7 Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Mất Nhau Rồi Bảo Nguyên
Người Chồng Xa Xứ Thiên Hương - Minh Luân