Nhạc Trữ Tình
Ăn Năn Lưu Ánh Loan - Doãn Minh
Tâm Sự Với Anh Lê Sang - Kim Loi
Thao Thức Vì Em Lâm Bảo Phi
Chờ Người Mỹ Hạnh Bolero
Hồng trắng Vu Lan Hồ Quang Lộc - Dương Hồng Loan
Bún Nước Lèo Ơi Lâm Quang Long - Trương Như Ý
Trả Lại Em Lê Sang - Lưu Ánh Loan