Nhạc Trữ Tình
Không Phải Tại Chúng Mình Trang Anh Thơ - Khang Lê
Đôi Tay Mẹ Trần Thu Hà
Đường Tím Bằng Lăng Quang Đại - Thi Phượng
Dù Anh Nghèo Kim Thoa - Khánh Bình
Bài Ca Trên Núi Hồng Hạnh
Tình Xưa Vụng Dại Hồng Phượng - Tuấn Quang
Nỗi Nhớ Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Tinh Anh Đăng Anh
Đám Cưới Trên Đường Quê Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
Chân Quê Quang Linh
Tâm Sự Đời Tôi Nguyễn Thành Viên