Nhạc Việt
Chào Xuân Lương Gia Huy
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Đổi Thay Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Bước qua niềm đau Vũ Hà - Kỳ Phương
Tin người Hoàng Thiên Khánh
Có bao giờ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Cám Ơn Người Tình Nguyễn Hồng Ân
Khúc Giao Mùa Mỹ Linh - Minh Quân