Nhạc Việt
Cà Phê Miệt Vườn Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Bậu Đi Lấy Chồng Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mùa Xuân Quê Nhà Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Thương vợ Khang Vĩnh Toàn
Chỉ Cần Em Vui Đinh Ứng Phi Trường
Thăm Quê Em Việt Hoàn - Thu Hà
Hạnh Phúc Là Em Hồ Quang Hiếu
Giữ mãi màu xanh Đất Mũi Trung Hậu - Võ Hạ Trâm
Không Được Khóc 2 Phạm Trưởng