Nhạc Trữ Tình
Bần Quốc Vũ
Hoa Nở Về Đêm Nguyễn Hồng Ân
Gửi Về Quan Họ Bảo Ngoan - Phạm Lực
Bần Dương Ngọc Thái
Chỉ Có Mẹ Mà Thôi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đoạn tuyệt Diễm Quỳnh
Kẻ Đau Tình Mạnh Quỳnh
Tình Nghèo Có Nhau Thúy Khanh - Quách Thành Danh
Bao La Tình Mẹ Khánh Bình
Anh Em Một Nhà Huỳnh Nhật Huy
Qua Cơn Mê Thanh Ngọc Tiến