Nhạc Trữ Tình
Con đò lỡ hẹn Hoàng Đăng Khoa - Anh Thư Nguyễn
Cõi Nhớ Vy Hoàng
Xa Quê Nhớ Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Mấy Nhịp Cầu Tre Trường Sơn - Kim Thư
Sến Lâm Sơn
Tiễn Đưa Ngọc Huyền
Điệu buồn trên sông Đông Phương Bảo
Chiều Hạ Vàng Ngô Quốc Linh