Nhạc Trữ Tình
Gã si tình Yến Quỳnh
Thành phố buồn Yến Quỳnh
Giận Mà Thương Đào Phi Dương - Cẩm Như
Cỏ Và Mưa Trần Thu Hà
Phút Cuối Mạnh Đồng
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
Tôi Vẫn Cô Đơn Mạnh Đồng
Căn Nhà Màu Tím Quốc Đại - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Tơ hồng Khánh Hòa - Hải Dương
Hạt Cát Thanh Hiền