Nhạc Trữ Tình
Mưa Trên Quê Hương Hạnh Nguyên - Lâm Nhật Thanh
Thôi Anh Hãy Về Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Lưu Bút Ngày Xanh Nguyễn Hồng Ân
Khúc tâm ca Nguyễn Hoàng Nam
Cơn Gió Thoảng Lý Thu Thảo
Bội Bạc Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Chỉ Có Bạn Bè Thôi Tùng Anh - Quỳnh Như
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Duy Cường Bolero