Nhạc Trữ Tình
Lam ca mới Trung Hậu
Nỗi Buồn Trương Chi Đông Phương Tường
Bông ô môi Duy Trường - Dương Hồng Loan
Tuổi hồng Khánh Duy
Cát bụi cuộc đời Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân
Đạo Làm Con Tuấn Quỳnh
Nếu Một Ngày Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
Mười Năm Đợi Chờ Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Cõi nhớ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan