Nhạc Trữ Tình
Bóng Tối Jazz Trần Thu Hà
Bình Yên Trần Thu Hà - Trần Hiếu
Chờ Anh Bên Đồi Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Nội Tôi Ngọc Hân
Đêm Tóc Rối Khánh Bình
Tình Chỉ Đẹp Huỳnh Thanh Vinh
Tâm Sự Nàng Xuân Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Thời Thơ Ấu Vũ Phong Sơn
Chia Tay Tuấn Quang
LK Phận Bạc - Tội Tình Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ