Nhạc Trữ Tình
chiều cô liêu Viết Thanh
Từ Ngàn Xưa (Ver.2) Linh Mục Quang Lâm
Đò Sang Ngang Văn Hương
Cà Phê Ruộng Thuý Ngân - Châu Trường Phúc
Người Nghệ Sĩ Đưa Đò Sơn Hạ - Văn Hương
Chiếc Lá Thu Phai Thiên An - Lệ Hồng
Sao Trời Làm Gió Khánh Duy Khương
Con Mơ Ngày Về Vũ Hoàng - Thạch Thảo
Ai Cho Tôi Tình Yêu Hương Ngọc Vân