Nhạc Trữ Tình
Đơn Côi Chiếc Bóng Hoàng Minh Thắng
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Chế Tuấn
Hờn Trách Con Đò Ngô Quốc Linh
MƯA ĐÔNG Việt Linh
Đêm Pháp Hoa Thích Trung Đạt
Hai Lối Mộng Hồng Hạnh Bolero
Duyên Quê Hoàng Ái My
Bài Ca Tết Cho Em Lâm Hoàng Nghĩa
Linh Hồn Tượng Đá Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Duyên Phận Mai Thiên Trang
Nắng Chiều Sơn Hạ - Văn Hương