Nhạc Trữ Tình
Sông Quê Hồng Phượng - Khánh Bình
Thà trắng thà đen Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Hạnh phúc đơn sơ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mùa Xuân Ơi Linh Mục Quang Lâm
Đem Bán Chữ Tình Trương Phi Hùng