Nhạc Trữ Tình
Niềm An Vui Hồ Quang Lộc - Tốp ca nữ
Đời Người 4 Dương Nghi Đình
Về quê cũ Thanh Hà - Thanh Hằng
Em Hiểu Không Hồ Quang Ngọc
Mùa xuân đầu tiên Huỳnh Tuấn Linh
Vắng Anh Nguyên Hà
Bài Ca Tết Cho Em Ngô Quốc Linh
Đưa đò Lê Sang
Đoạn Tuyệt Trang Anh Thơ
Sầu Tím Thiệp Hồng Lê Tiến Ngọc
Đêm Tâm Sự Khưu Huy Vũ - Đông Đào