Nhạc Trữ Tình
Tủi Phận (Live) Hà Sỹ Hiếu
Tâm Sự Nàng Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)
Mùa xuân ông đồ Huỳnh Tuấn Linh
Nhìn Nhau Lần Cuối Đàm Vĩnh Hưng
Về Quê Từ Như Tài
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Mùa Xuân Đó Có Em Ân Thiên Vỹ
Quảng Ngãi Ta Về Dương Ngọc Thái
Đom Đóm Tùng Anh - Quỳnh Như
Mưa Hồng Nhiều ca sĩ
Mộng đẹp Yến Phương