Nhạc Trữ Tình
Xin trả cho em Hoàng Tú Minh
Nghèo Còn Mắc Cái Eo Dương Ngọc Thái
Thề non hẹn biển Dạ Lý Hương - Huỳnh Thái Sang
Nhớ Quê Vũ Phong Sơn
Thương Về Trà Vinh Hồ Quốc Toàn - Yến Anh
Mùa Mưa Đi Qua Lâm Bảo Phi
Bội bạc Hoàng Hải Đăng
Đường Về Hai Thôn Hương Ly - Phước Lộc
Trăng Hờn Tủi Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Đau xót lý chim quyên Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Tình Mẫu Tử Duy Cường Bolero
Bạc bẽo tình đời Trần Nhật Quang