Nhạc Trữ Tình
Quê Nhà Phương Thanh
Nỗi Nhớ Cha Trần Xuân
Sao em nỡ vô tình Đông Nguyễn
Hẹn Một Lời Về Nam Định Cùng Em Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Trong Hang Đá Nhỏ Linh Mục Quang Lâm
Nhạc rừng Trung Hậu
Mất Nhau Rồi Sao Lý Thu Thảo
Tình ca đã qua 1 Nguyễn Đình Chương
Đợi Tôi Về Chế Thanh