Nhạc Trữ Tình
Hoa sala Mỹ Hạnh
Hai Lối Mộng Tuấn Tú Bolero
Nữ Vương Mân Côi Linh Mục Quang Lâm
Chúa Tina Ngọc Nữ
Những Lời Này Cho Em Hương Ngọc Vân
Hồng Nhan Minh Luân
Xin Theo Ý Cha Nguyễn Hoàng Nam
Rừng Chưa Thay Lá Đàm Vĩnh Hưng
Lá thư đô thị Nguyễn Đoàn
Em Đi Rồi Lều Phương Anh
Tình Dại Khờ Chế Tuấn