Nhạc Trữ Tình
Mong Ước Ngày Xưa Đào Phi Dương
Sông Quê Lê Sang - Kim Thoa
Mùa Hoa Cưới Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Bà Năm Ngọc Sơn
Đêm Đông Nguyễn Hiền
Đừng Gọi Anh Bằng Chú Lê Như - Lương Minh Đạt
Một Mình Thôi Hoàng Châu
Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Tâm Về Chánh Đạo Trương Phi Hùng
Tâm Sự Đời Tôi Mỹ Hạnh Bolero