Nhạc Trữ Tình
Anh Còn Nợ Em Lưu Chí Vỹ
Chút Kỷ Niệm Buồn Nguyễn Thành Viên
Mình Giận Hờn Nhau Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Chiều Sân Ga Quỳnh Như
Đưa Em Vào Hạ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Lòng Mẹ Lê Sang
Thiên Duyên Tiền Định Châu Ngọc Tiên - Minh Luân
Chiều Mưa Biên Giới Trương Phi Hùng
Cô Hàng Xóm Hoàng Minh Thắng
Tôi Vẫn Nhớ Thành Lê - Lê Anh Dũng
Hãy Quên Anh Mai Tuấn - Lưu Ánh Loan
Biết Đâu Nguồn Cội Quốc Trung - Marzuz