Nhạc Trữ Tình
Mèo Hoang Võ Hoàng Lâm
Tủi Phận Diệu Thắm
Nói Với Người Tình Lê Sang - Anh Kim
Mưa Rừng Nguyễn Thiên Kim
Điệu Lâm Thôn Mai Lệ Quyên - Thạch Phay
Bọt mưa Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Lá Thư Cuối Cùng Đoàn Việt Phương
Anh Hãy Về Đi Nhiều ca sĩ
Đắng Cay Lưu Ánh Loan
Tiền Chính Là Tiên Trương Phi Hùng
Qua Cơn Mê Khánh Bình - Hồng Quyên
Sầu Lẻ Bóng Ngô Quốc Linh
Gõ Cửa Trái Tim Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Cỏ Úa Chế Thanh