Nhạc Trữ Tình
Đoạn Tuyệt Hiền Trang - Đào Phi Dương
Màu Hoa Tan Vỡ Hiền Trang - Đào Phi Dương
Tình Dại Khờ Chế Tuấn
Chuyến đò lỡ 2 Trường Sơn
Câu Chuyện Đầu Năm Hồ Quỳnh Hương
Xa Vắng Lưu Ánh Loan
Khúc Thiên Ca Tình Trời Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Đêm Nhớ Người Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh