Nhạc Trữ Tình
Từng đêm dài Nguyễn Đình Chương
Phôi Pha Trần Thu Hà
Muộn Màng Hoàng Châu
Cõi nhớ Lương Tấn Đạt
Mẹ Gò Công Khắc Quốc Hải
Bé Yêu Lê Minh Huy
Biển Tình Diễm Thùy
Bạc Liêu Hoài Cổ Hoàng Minh Thắng
Mẹ Từ Bi Sa Huỳnh