Nhạc Trữ Tình
Hạ Thương Kim Thoa (Hoa Hậu)
Duyên Kiếp Tuyết Nhung - Trường Sang
Con cò trắng Trang Anh Thơ
Yêu Thầm Trần Xuân - Hồng Quyên
Lời Con Xin Chúa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình lầm lỡ Khánh Du - Quý Bình
Tâm Sự Nàng Xuân Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
Giận Mà Thương Đào Phi Dương - Cẩm Như