Nhạc Trữ Tình
Góp Lá Mùa Xuân Ngô Quang Vinh
Bình Dương Một Khúc Tình Quê Ngọc Kiều Oanh - Vương Đại Thành
Hạ Thương Hà Thúy Anh
Biển Tình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Hoa Vô Thường Thi Phượng
Thương Về Xứ Nghệ Trần Nguyên Thắng
LK Mùa Xuân Xôn Xao - Mùa Xuân Cưới Em LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Đường Tình Đôi Ngả Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
Ngày Em Đi Khánh Bình