Nhạc Trữ Tình
Hoa cau vườn trầu Vân Khánh - Ngọc Quang
Hẹn Một Lời Về Nam Định Cùng Em Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Giận Anh Làm Gì Quách Thành Danh
Ca Dao Em Và Tôi Phạm Phương Thảo
Hai Lối Mộng Lâm Hoài Phong
Lý Cái Mơn Ngọc Hân
Người thương kẻ nhớ Thùy Dương - Nhật Tâm
Mẹ Huỳnh Nhật Đông
Chồng yêu Châu Minh
LK Mưa Rừng Đăng Nguyên